RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

Comments Off on RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

Demography, health geography, public health research & health surveys, cardiovascular epidemiology

email: michala.lustigova(at)gmail.com

She graduated from the Department of Demography and Geodemography at the Faculty of Science, Charles University. Her Ph.D. thesis was focused on cardiovascular epidemiology and cardiovascular health among the Czech population. Nowadays she works as an assistant professor at the department of Social Geography and Regional Development at the Faculty of Science of the Charles University with focus on health demography and health geography. Together to that she works as a researcher at the National Institute of Public Health in Prague with the main concern on health surveys, Czech population health, and assessing the influence of life style and environment on population health.

Publications

 • ŽEJGLICOVÁ, K., KRATĚNOVÁ, J., LUSTIGOVÁ, M., ČAPKOVÁ, N., KUBÍNOVÁ, R. (2017): Vybrané ukazatele zdravotního stavu české populace – výsledky studie EHES 2014. Prakt. Lék. 2017; 97(3): 123–130.
 • LUSTIGOVÁ, M., ČAPKOVÁ, N. (2017): Prevalence rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění v Česku z pohledu demografických charakteristik – vybrané výsledky studie EHES. Demografie 2017, 59(2):163–170.
 • ČAPKOVÁ, N., LUSTIGOVÁ, M., KRATĚNOVÁ, J., ŽEJGLICOVÁ, K. (2016): Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES. Státní zdravotní ústav, 2016, 32 s. ISBN 978-80-7071-356-3.
 • ZEJGLICOVA, K., KRATENOVA, J., LUSTIGOVA, M., MALY, M. (2016): Trends in health indicators in the urban middle-aged population in the Czech Republic in 1998–2010, Public Health 137 (2016) 81–87, http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2015.11.022.
 • LUSTIGOVÁ, M., DZÚROVÁ, D. (2015): Jak si stojí čeští teenageři? Prevalence rizikového chování. In: Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J., Lustigová, M. (ed.): Zdravotně rizikové chování mládeže. SZÚ Praha, 2015, s. 49–58. ISBN 978-80-7071-343-3.
 • LUSTIGOVÁ, M., ŠTYCH, P. (2015): Na geografii záleží: kvalita prostředí v zázemí školy. In: Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J., Lustigová, M. (ed.): Zdravotně rizikové chování mládeže. SZÚ Praha, 2015, s. 59–63. ISBN 978-80-7071-343-3.
 • JAROLÍMEK, J.; LUSTIGOVÁ, M. (2015): Obezita – novodobá epidemie 21. století. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 10-11.
 • PUKLOVÁ, V., LUSTIGOVÁ, M., KAZMAROVÁ, H., KOTLÍK, B. (2013): Ke vlivu znečistění ovzduší na úmrtnost v České republice. Hygiena 2013, 58(1): 5-10.
 • LUSTIGOVÁ, M. (2013): Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci in Zdraví – výzvy a rizika. Sborník z XLIII. Konference České demografické společnosti, Praha, 22. – 23. května 2013. VŠE. ISBN 978-80-245-1934-0.
 • Veselý, A., Nekola, M., Spilková, J., Lustigová, M. (2011): Environmental Factors as Determinants of Substance Use. In Veselý, A., Dzúrová, D. (Eds.): Substance Use and Abuse in a Comparative and Historical Perspective: The Case of Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Romania and Slovakia. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, s. 15-55. ISBN 978-80-246-1891-
 • Bražinová, A., Brborović, O., Chereches, R., Coman, A., Dzúrová, D., Kerekovska, A., Lustigová, M., Nekola, M., Popova, S., Sović, S, Spilková, J. (2011): Risk Behavior in Five Post-Communist Countries. In Veselý, A., Dzúrová, D. (Eds.): Substance Use and Abuse in a Comparative and Historical Perspective: The Case of Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Romania and Slovakia. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, s. 81-211. ISBN 978-80-246-1891-3.
 • KOUDELKA, P., LUSTIGOVÁ, M. (2010): Užití víceúrovňových a víceprocesových modelů v demografii. Demografie 2010, 52(4): 233-245.
 • Dzúrová, D., Lustigová, M. (2010): Typologie zdravotních rizik životního prostředí a nemocnosti. In, Mackovčin, P., Zvara, I. eds. (2010): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978 – 80 – 85116 – 59 – 5. Oddíl 7. Krajina jako prostor pro společnost; s. 289; ID 216.
 • Dzúrová, D., Lustigová, M. (2010): Typologie zdravotních rizik a vybraných sociálně patologických jevů. In, Mackovčin, P., Zvara, I. eds. (2010): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978 – 80 – 85116 – 59 – 5. Oddíl 7. Krajina jako prostor pro společnost; s. 289; ID 216.
 • Researchgate

Project participation

 • 2015–2017: EURO-HEALTHY project – Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equitY, Horizon 2020. Project leader University of Coimbra, Portugal.
 • 2013–2016: Project EHIS & EHES 2014 (European Health Interview and Examination Survey)
 • 2008–2009: Social Determinants of Mental Health: Finance and Delivery of Mental Health Services in Central and Eastern Europe. School of Public Health, University of California, Berkeley, USA, hl. řešitel: Arnošt Veselý, Ph.D.

Address

Department of Social Geography and Regional Development,

Faculty of Science on the Charles University in Prague
Albertov 6
128 43 Prague 2

Affiliation

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top