Mgr. Ladislav Kážmér

Mgr. Ladislav Kážmér

Mgr. Ladislav Kážmér

Comments Off on Mgr. Ladislav Kážmér

​Since 2011 – Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University in Prague, PhD. candidate in Social Geography and Regional Development

email: ladislav.kazmer(at)natur.cuni.cz
2006 – 2011 – Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Master in Regional Geography and Regional Development
Research focus:
– medical geography, disease geography and spatial epidemiology
– demography and demogeography
– advanced statistical methods in epidemiology and social sciences
– spatial statistical analysis and geostatistics

Výzkumné práce:

  • Kážmér, L. 2016. Sociálně prostorové nerovnosti v úmrtnosti obyvatelstva velkých českých měst v období let 2001–2011. Demografie 58 (1): 5–28.
    odkaz: https://www.czso.cz/documents/10180/33199359/Clanek1_Kazmer.pdf/60f8a53d-7288-4c3b-b8e4-732736a276e2?version=1.4
  • Kážmér, L., Gregorová, E. 2015. Subjektivní zdraví a jeho sociálně-prostorová podmíněnost: případová studie bydlení seniorské populace města Brna. Geografie 120 (4): 603-629.
    odkaz: http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/12/gcgs042015_kazmer.pdf
  • KÁŽMÉR, L. (2014): Spatial-temporal Differentiation of the Mortality Structure by Causes of Death, Capital City of Prague, 2001-2011. Accessible at:http://geoqol.natur.cuni.cz/?portfolio=spatial-mortality-distribution
  • JANOUŠKOVÁ, M., WINKLER, P., KÁŽMÉR, L. (2015): Vývoj nově přiznaných invalidních důchodů z důvodu duševních a fyzických onemocnění v ČR v letech 2001 až 2011. Psychiatrie. 2015/1.
  • KÁŽMÉR, L. (2011): Nádorové ochorenia na Slovensku – ich výskyt a priestorová distribúcia v rokoch 1996-2006. Diplomová práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, 84 s.
  • KÁŽMÉR, L., KRIŽAN, F. (2010): Priestorové rozšírenie mortality mužov na rakovinu prostaty na úrovni okresov SR v rokoch 1996 – 2007.In: Acta geographica Universitatis Comenianae, Vol. 54, No. 1/2010, Bratislava : Univerzita Komenského V Bratislave, s. 101-118.

Address

Department of Social Geography and Regional Development,

Faculty of Science on the Charles University in Prague
Albertov 6
128 43 Prague 2

Affiliation

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top