Dr. Hynek Pikhart

Dr. Hynek Pikhart

Dr. Hynek Pikhart

Comments Off on Dr. Hynek Pikhart

Language missing

We apologize for the inconvenience, but this page hasn’t been translated yet.

Po ukončení studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze začal pracovat ve Státním zdravotním ústavu v Praze. V roce 1994 odešel do Londýna, kde nejprve vystudoval MSc v lékařské statistice na London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, a později také PhD v epidemiologii na University College London. Od ukončení postgraduálního studia pracuje na katedře epidemiologie a veřejného zdraví University College London jako Senior Lecturer v oboru sociální epidemiologie. Zabývá se problematikou vlivu sociálních a psychosociálních faktorů na zdraví obyvatel v různých evropských populacích. V poslední době spolupracuje zejména při řešení výzkumné studie HAPIEE soustředící se na chronická onemocnění populace středního věku ve čtyřech středo- a východoevropských zemích. V současnosti je také členem odborné skupiny připravující European Review of Social Determinants of Health při WHO-Europe.

Vybrané publikace (2009-2011)

 • Spilkova J, Dzurova D, Pikhart H. Inequalities in smoking in the Czech Republic: Societal or individual effects? Health and Place 2011
 • Hubacek JA, Pikhart H, Peasey A, Kubinova R, Bobak M. FTO variant, energy intake, physical activity and basal metabolic rate in Caucasians. The HAPIEE study. Physiological Research 2011
 • Lacey R, Stafford M, Cable N, Bartley M, Pikhart H. Childhood socio-economic position and adult smoking: are childhood psychosocial factors important? Evidence from a British birth cohort. European Journal of Public Health 2010.doi:10.1093/eurpub/ckq179
 • Boylan S, Lallukka T, Lahelma E, Pikhart H, Malyutina S, Pajak A, Kubinova R, Bragina O, Stepaniak U, Gillis-Januszewska A, Simonova G, Peasey A, Bobak M. Socio-economic circumstances and food habits in Eastern, Central and Western European populations. Public Health Nutrition 2010.doi:10.1017/S1368980010002570
 • Pikhart H, Drbohlav D, Dzurova D. The self-reported health of legal and illegal/irregular immigrants in the Czech Republic. International Journal of Public Health 2010., 55(5), 401 – 411. doi:10.1007/s00038-010-0156-1
 • Dzurova D, Spilkova J, Pikhart H. Social inequalities in alcohol consumption in the Czech Republic: a multilevel analysis. Health and Place 2010;16:590-597doi:10.1016/j.healthplace.2010.01.004
 • Laszlo KD, Pikhart H, Kopp MS, Bobak M, Pajak A, Malyutina S, Kubinova R, Szalavecz G, Marmot M. Job insecurity and health: a study of 16 European countries. Social Science and Medicine 2010; doi:10.1016/j.socscimed.2009.11.022
 • Hanova P, Pavelka K, Dostal C, Holcatova I, Pikhart H. Incidence and prevalence of psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis and reactive arthritis in the first descriptive population-based study in the Czech Republic. Scandinavian Journal of Rheumatology 2010; 39(4):310-7. doi:10.3109/03009740903544212
 • Szalavecz G, Chandola T, Pikhart H, Dragano N, Siegrist J, Jockel KH, Erbel R, Malyutina S, Pajak A, Kubinova R, Marmot M, Bobak M, Kopp M. Work Stress and Poor Health in Western European and in Post-communist countries: an East-West Comparison Study. Journal of Epidemiology and Community Health 2010;64:57–62.doi:10.1136/jech.2008.075978
 • Vikhireva O, Pikhart H, Pajak A, Kubinova R, Malyutina S, Peasey A, Topor-Madry R, Nikitin Y, Marmot M, Bobak M. Non-fatal injuries in three Central and Eastern European countries. Cross-sectional results of the HAPIEE study. European Journal of Public Health 2009. 20(6), 695 – 701. doi:10.1093/eurpub/ckp193
 • Boylan S, Welch A, Pikhart H, Malyutina S, Payak A, Kubinova R, Bragina O, Biela U, Januszewska A, Milla L, Peasey A, Marmot M, Bobak M. Dietary habits in three Central and Eastern European countries: the HAPIEE study. BMC Public Health 2009, 9:439.
 • Vrana D, Pikhart H, Mohelnikova-Duchonova B, Holcatova I, Strnad R, Slamova A, Schejbalova M, Ryska M, Susova S, Soucek P. The association between Glutathione S-transferase Gene polymorphisms and pancreatic cancer in Central European Slavonic population. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 2009; 680:78-81.
 • Bobak M, Richards M, Malyutina S, Kubinova R, Peasey A, Pikhart H, Shishkin S, Nikitin Y, Marmot M. Association between year of birth and cognitive functions in Russia and the Czech Republic. Cross-sectional results of the HAPIEE study. Neuroepidemiology 2009; 33(3):231-239.
 • Hubacek JA, Bloudickova S, Kubinova R, Pikhart H, Viklicky O, Bobak M. Apolipoprotein E polymorphism in hemodialysed patients and healthy controls. Biochemical Genetics 2009; 47(9-10), 688 – 693. doi:10.1007/s10528-009-9266-y
 • Snelgrove JW, Pikhart H, Stafford M. A multilevel analysis of social capital and self-rated health: Evidence from the British Household Panel Survey. Social Science and Medicine 2009; 68: 1993-2001. doi:10.1016/j.socscimed.2009.03.011
 • Pikhartova J, Chandola T, Kubinova R, Bobak M, Nicholson A, Pikhart H. Neighborhood socioeconomic indicators and depressive symptoms in the Czech Republic: a population based study. International Journal of Public Health 2009; 54(4):283-93. (doi 10.1007/s00038-009-8029-1)
 • Tsutsumi A, Iwata N, Watanabe N, de Jonge J, Pikhart H, Fernandez-Lopez JA, Liying XU, Peter R, Knutsson A, Niedhammer I, Kawakami N, Siegrist J. Application of item response theory to achieve cross-cultural comparability of occupational stress measurement. International Journal of Methods in Psychiatric Research 2009; 18(1) 58-67.
 • Pikhart H, Hubacek JA, Kubinova R, Nicholson A, Peasey A, Capkova N, Poledne R, Bobak M. Depressive Symptoms and Levels of C-reactive Protein: A Population Based Study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2009; 44(3): 217-222.doi:10.1007/s00127-008-0422-1

Address

Department of Social Geography and Regional Development,

Faculty of Science on the Charles University in Prague
Albertov 6
128 43 Prague 2

Affiliation

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top