RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Comments Off on RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

sexuality research in human geography, social psychology, social epidemiology, adictology and other related disciplines; research on prevalence of HIV/AIDS; LGBTQ psychology; theory of science in human geography, queer and feminist theories

email: michal.pitonak(at)nudz.cz

Dr. Pitoňák works at National Institute of Mental Health (NUDZ) located in Klecany and focuses on interdisciplinary and socially-relevant research of sexualities in contexts of social psychology, adictology and comprehensive framing of HIV/AIDS epidemiology. Dr. Pitoňák is also a member of Inter-ministerial coordination working group of the National HIV/AIDS program in the Czech Republic.  As part of his agenda, Dr. Pitoňák works on development of LGBTQ psychology and specifically researches effects of stigma and stress on (mental) health of sexual minorities.

As alumnus of human geography, Dr. Pitoňák also works externally in connection with Charles University and partakes at the development of geographies of sexualities in Czechia, supervises students’ theses and occasionally teaches courses with focus on sexualities within topical framing.

Dr. Pitoňák holds degrees in Biology and Geography (2008), Teaching of Biology and Geography (2011), passed Rigorosum examination (RNDr.) in the field of Social geography and Regional development, and in 2015 defended his PhD dissertation entitled “Queer geographies of sexualities: sociocultural organization of sexualities in space and (de)construction of heteronormativity” in the field of Social geography and Regional development.

During the course of his studies, Dr. Pitoňák was awarded with the Prof. PhDr. Václav Příhoda Award for the best graduates of pedagogical studies at Charles University in Prague. In addition, he studied human geography at the Stockholm University in Sweden (2010), spent a short internship at Dartmouth College in New Hampshire, US (2014), and worked during the spring term at The University of Sheffield as a visiting researcher (2014).

Research foci:

 • social psychology, geographies of sexualities, geography of difference, queer theory, feminist geographies
 • LGBTQ psychology, adictology
 • HIV/AIDS issues, social epidemiology, syndemics
 • theory of science, post-approaches, incl. psychoanalysis, post-structuralism, postmodernism

Publications:

 • PITOŇÁK, M. (2017). Faktory ovlivňující šíření infekce HIV mezi ne-heterosexuálními muži: holistický přístup. Ročenka Národního Programu HIV/AIDS v České republice 2015 – 2016. Str. 121-132.
 • PITOŇÁK, M. (2017). Rozdíly v duševním zdraví mezi ne-heterosexuály a heterosexuály: přehledová studie. Československá psychologie; 61(6), str.  575-592.
 • MRAVČÍK, V., PITOŇÁK, M., HEJZÁK, R., JANÍKOVÁ, B., & PROCHÁZKA, I. (2017). HIV epidemic among men who have sex with men in the Czech Republic, 2016: high time for targeted action. Eurosurveillance, 22(48), 1–6. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.48.17-00079
 • MRAVČÍK, V., PITOŇÁK, M., HEJZÁK, R., JANÍKOVÁ, B., & PROCHÁZKA, I. (2017). Faktory související s rostoucím výskytem HIV/AIDS v ČR. Zprávy Centra Epidemiologie a Mikrobiologie (SZÚ, PRAHA) 2017; 26(2).
 • PITOŇÁK, M. (2016). Mental health in non-heterosexuals: Minority stress theory and related explanation frameworks review. Mental Health & Prevention [online]. 10. ISSN 22126570. Retrieved from: doi:10.1016/j.mhp.2016.10.002 (IF=0.631)
 • PITOŇÁK, M., SPILKOVÁ, J. (2016): Homophobic prejudice in Czech youth: a socio-demographic analysis of young people’s opinions on homosexuality. Sexuality Research and Social Policy, 13, 3, pp. 215-229 ISSN 1868-9884. DOI: 10.1007/s13178-015-0215-8. (IF=1.452)
 • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D., PITOŇÁK, M. (2015): Fyzické prostředí domova a školy: případová studie – Praha. In: Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J., Lustigová, M., ed. Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku. Praha: Státní zdravotní ústav, 2015, s. 72-84. ISBN: 978-80-7071-343-3.
 • PITOŇÁK, M. (2014): Queer space(s). In: MATOUŠEK, R. and OSMAN, R. (eds.): Prostor(y) geografie. Karolinum 123-146. ISBN: 978-80-246-2733-5.
 • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D., PITOŇÁK, M. (2014): Perception of neighborhood environment and health risk behaviors in Prague’s teenagers: a pilot study in a post-communist city. International Journal of Health Geographics 2014, 13, n.41. (IF=1.97).
 • GABIAM, K., PITOŇÁK, M. (2014): Economic, cultural and social factors influencing the development of gay businesses and places: Evidence from the European Union. Moravian Geographical Reports, 22, č. 3, s. 2–17. (IF=0.341).
 • PITOŇÁK, M. (2014): Urban spatiality in the context of (homo/hetero)sexuality: Introduction to a theoretical debate in geographies of sexualities. Geografie, 119, No. 2, pp. 179–198.(IF=0.787).
 • PITOŇÁK, M. (2013): Spatiality, institutionalization and contextuality of heteronormativity: Study of non-heterosexual identity negotiation in Czechia. Gender, Equal Opportunities, Research, 14, 2, pp. 27-40.
 • PITOŇÁK, M. (2013): Spatiality of Heteronormativity in Czechia: Queer Places and Spaces. In: FRASER, V. (ed.): Queer Sexualities: Diversifying Queer, Queering Diversity, 93105. Oxford, UK: Inter-Disciplinary Press, 2013, s: 93-108.
 • PITOŇÁK, M. (2013): Geografie sexualit, bílé místo v prostoru české geografie?. In: OSMAN, R. (ed.): Geografický výzkum: participace a angažovanost. MUNI press.
 • PITOŇÁK, M. (2011): Queer geografie Česka: heteronormativita prostoru. [Queer Geography of Czechia: Heteronormativity of Space] Master thesis. Přf UK v Praze, 113 s.
 • PITOŇÁK, M. (2008): Imigrace do Spojených států amerických po 11. září 2001. [US-Immigration after the September, 11th] Bachelor thesis. Přf UK v Praze, 55 s.

 

Address

Department of Social Geography and Regional Development,

Faculty of Science on the Charles University in Prague
Albertov 6
128 43 Prague 2

Affiliation

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top