RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

výzkum sexuality v sociální geografii, sociální psychologii, sociální epidemiologii, adiktologii a v dalších souvisejících oborech; výzkum prevalence HIV/AIDS; LGBTQ psychologie; teorie vědy v sociální geografii, queer a feministická teorie

email: michal.pitonak(zavináč)nudz.cz

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), kde se zajímá o interdisciplinární výzkum sexuality ve společensky-relevantním kontextu sociální psychologie, adiktologie a komplexní problematiky epidemiologie HIV/AIDS. V této souvislosti je členem Mezirezortní Koordinační pracovní skupiny Národního programu HIV/AIDS. Dr. Pitoňák rovněž rozvíjí obor LGBTQ psychologie a zabývá se studiem působení stigmatu a stresu na (duševní) zdraví sexuálních menšin.

Jako absolvent sociální geografie a regionálního rozvoje rovněž, nyní jako externista, rozvíjí interdisciplinární oblast studia tzv. geografie sexualit, v rámci které vyučuje se zaměřuje na vedení studentských prací zaměřených na aktuální společenské problémy související s lidskou sexualitou.

 

Dr. Pitoňák je absolventem oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze:

 • Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání (2008)
 • Učitelství biologie a geografie pro střední školy (2011)

V roce 2013 splnil podmínky rigorózního řízení a získal tak tzv. malý doktorát (RNDr.) v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj, a konečně v roce 2015 dokončil své doktorské studium a získal titul Ph.D. v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj.

Dr. Pitoňák rovněž absolvoval stáže na Stockholmské univerzitě ve Švédsku (2010), krátce pobýval i na Dartmouth College ve státě New Hampshire v USA (2014), a semestr pracoval jako visiting researcher na Univerzitě v Sheffieldu v Anglii (2014).

 

Výzkumné zaměření:

 • sociální psychologie, geografie sexualit, feministická geografie
 • LGBTQ psychologie, adiktologie
 • HIV/AIDS problematika, sociální epidemiologie
 • teorie vědy, post-přístupy, psychoanalytické přístupy

 Vědecké práce:

 • PITOŇÁK, M. (2016). Mental health in non-heterosexuals: Minority stress theory and related explanation frameworks review. Mental Health & Prevention [online]. 10. ISSN 22126570. Retrieved from: doi:10.1016/j.mhp.2016.10.002. (IF=0.631)
 • PITOŇÁK, M., SPILKOVÁ, J. (2016): Homophobic prejudice in Czech youth: a socio-demographic analysis of young people’s opinions on homosexuality. Sexuality Research and Social Policy, 13, 3, pp. 215-229 ISSN 1868-9884. DOI: 10.1007/s13178-015-0215-8. (IF=1.452)
 • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D., PITOŇÁK, M. (2015): Fyzické prostředí domova a školy: případová studie – Praha. In: Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J., Lustigová, M., ed. Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku. Praha: Státní zdravotní ústav, 2015, s. 72-84. ISBN: 978-80-7071-343-3.
 • PITOŇÁK, M. (2014): Queer prostor(y). In: Matoušek, R., Osman, R. Prostor(y) Geografie. Praha: Karolinum, 2014, s. 123-146. ISBN: 978-80-246-2733-5.
 • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D., PITOŇÁK, M. (2014): Perception of neighborhood environment and health risk behaviors in Prague’s teenagers: a pilot study in a post-communist city. International Journal of Health Geographics 2014, 13, n.41. (IF=1.97).
 • GABIAM, K., PITOŇÁK, M. (2014): Economic, cultural and social factors influencing the development of gay businesses and places: Evidence from the European Union. Moravian Geographical Reports, 22, č. 3, s. 2–17. (IF=0.341).
 • PITOŇÁK, M. (2014): Prostorovost města v kontextu (homo/hetero)sexuality: úvod do teoretické diskuse geografií sexualit. Geografie, 119, č. 2, s. 179-198. (IF=0.787).
 • PITOŇÁK, M. (2013): Prostorovost, institucionalizace a kontextualita heteronormativity: studie vyjednávání neheterosexuálních identit v Česku. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14, č. 2, s. 27-40.
 • PITOŇÁK, M. (2013): Spatiality of Heteronormativity in Czechia: Queer Places and Spaces. In: FRASER, V. (ed.): Queer Sexualities: Diversifying Queer, Queering Diversity, 93105. Oxford, UK: Inter-Disciplinary Press, 2013, s: 93-108.
 • PITOŇÁK, M. (2013): Geografie sexualit, bílé místo v prostoru české geografie?. In: OSMAN, R. (ed.): Geografický výzkum: participace a angažovanost. MUNI press.
 • PITOŇÁK, M. (2011): Queer geografie Česka: heteronormativita prostoru. Diplomová práce. Přf UK v Praze, 113 s.
 • PITOŇÁK, M. (2008): Imigrace do Spojených států amerických po 11. září 2001. Bakalářská práce. Přf UK v Praze, 55 s.

 

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top