RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.

RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.

RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.

Geografie migrace a integrace cizinců, geografie zdraví, demografie

marketa@seidlova.eu

Odborné zaměření

 • migrační a integrační politika na různých úrovních (nadnárodní, národní, regionální, lokální)
 • integrace imigrantů
 • imigranti na trhu práce
 • přístup imigrantů ke zdravotní péči
 • prostorové rozmístění imigrantů

Vzdělání:
2012 (RNDr., Ph.D.) – sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2006 (Mgr.) – sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2003 (Bc.) – demografie a sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Dlouhodobé zahraniční stáže
Concordia University, Faculty of Arts and Science, School of Community and Public Affairs, Montreal, Québec, Kanada (květen 2014 – červen 2015)
Université Paris-Sorbonne (Paris IV), UFR de géographie et aménagement, Paříž, Francie (září 2007 – červen 2008, leden 2005 – září 2005)

Zaměstnání
2016–     Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, odborná asistentka
2015–     Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, odborná asistentka
2010–2014  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor Evropské Unie a mezinárodní spolupráce, referentka státní správy a samosprávy
2009       Sdružení pro integraci a migraci, o. s., Praha, projektová manažerka
2008       Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, výzkumná pracovnice
2007       Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor integrace a migrace cizinců, referentka státní správy a samosprávy
2006       IREAS – Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha, projektová manažerka

Vědecko-výzkumná a projektová činnost

 • Insertion socio-professionnelle des migrants en Wallonie(hlavní řešitelka za Českou republiku v týmu belgického Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations – IRFAM), ESF, 2015-2020.
 • „Moldavané v Praze (Česko) a Turíně (Itálie) – výzkum migračních a integračních vzorců, finančních a sociálních remitencí“ (spoluřešitelka; nositel grantu: doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.), GAČR, č. 16-22194S, 2016-2018.
 • „Euro-Healthy: Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equity“ (spoluřešitelka v týmu za Českou republiku; hlavní řešitelka za Českou republiku: doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.), Horizon2020, č. 643398, 2015-2017.
 • Ukraine’s migration monitoring: forced and labour mobility (spoluřešitelka; nositel grantu: doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.), International Visegrad Fund, č. 21470169, 2015-2016
 • „Prevence prostorové segregace“ (spoluřešitelka; nositel grantu: doc. RNDr. Luděk Sýkora, CSc.), Ministerstvo pro místní rozvoj, č. 21470169, 2009.
 • „CLIP – Intercultural policies in European cities“. Spoluřešitelka modulu č. 3 (Intercultural Policies and Intergroup Relations) pro Prahu (hlavní řešitel: Wolfgang Bosswick), Eurofound, 2009.
 • Vytvoření Modelu lokální integrační politiky vůči africkým přistěhovalcům žijícím v České republice“ (spoluřešitelka; nositelka grantu: Mgr. Andrea Gerstnerová), GAAV, č. KJB901110803, 2008.
 • „Analýza migrační politiky Francie a možné poučení pro Česko“, hlavní řešitelka, GAUK, č. 110007, 2007-2008.
 • Nové institucionální nástroje pro rozvoj území a přípravu území v problémových oblastech se zaměřením na revitalizaci nevyužívaných objektů a ploch“ (spoluřešitelka; nositelka grantu: MgA. Lucie Doleželová, Ph.D.), MŠMT, č. 2D06025, 2006-2007.

Publikační činnost (výběr)

 • Seidlová, M. (2016): Making the Best for Immigrants: The Strategies of Local Governments in France. In: Acta Universitatis Carolinae – Geographica. Praha: Univerzita Karlova. ISSN: 0300-5402. K dispozici na: http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg2/index.php/AUC_Geographica/article/view/18/pdf_102
 • Drbohlav, D., Seidlová, M. (2016): Current Ukrainian migration to Czechia – refuge for economic migrants rather than for refugees. In: Drbohlav, D., Jaroszewicz, M.: Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility, Praha: Univerzita Karlova, str. 95-127. ISBN: 978-80-7444-048-9. K dispozici na: https://drive.google.com/file/d/0B5qHs2ZnDU65SXNVSnA0X0FFWEk/view
 • Seidlová, M. (2016): Ukrainian migration in Czechia: facts and figures. In: Drbohlav, D., Jaroszewicz, M., Seidlová, M., Čermáková, D.: Monitoring of Migration Data and Policy Changes Conducted in Ukraine, Poland, Czechia and Slovakia (September 2015 — June 2016), Praha: Univerzita Karlova, str. 71-96. ISBN: 978-80-7444-047-2. K dispozici na: https://drive.google.com/file/d/0B5qHs2ZnDU65aDV1a3BHUDZiS2M/view
 • Seidlová, M. (2016): The discrepancy between the national and local level in the approach to immigrants. The case of France. In: Tánczos, J., Laino, E. (eds.): From Europe to Local: Migrating Solidarity. Brussels: SOLIDAR, str. 21-48. ISBN: 978-2-930769-16-5
 • Drbohlav, D., Jaroszewicz, M., Seidlová, M., Čermáková, D. (2016) (eds.): Monitoring of Migration Data and Policy Changes Conducted in Ukraine, Poland, Czechia and Slovakia (September 2015 — June 2016). 136 p. ISBN: 978-80-7444-047-2. K dispozici na: https://drive.google.com/file/d/0B5qHs2ZnDU65aDV1a3BHUDZiS2M/view
 • Seidlová, M. (2015): Politická participace imigrantů jako jedna z možných forem jejich zapojení do života většinové společnosti: příklad Francie. Český lid – etnologický časopis, Vol. 102, No. 4, str. 403 – 417. ISSN: 0009-0794. IF = 0.094. K dispozici na: http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/449/submission/original/449-1030-1-SM.pdf
 • Seidlová, M. (2015): International Migration in the Czech Republic: State of art with the emphasis on Ukrainian migration. In: Benč, V. (ed.): Current migration trends in V4 countries: Focus on migration from Ukraine. Prešov: Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, str. 33 – 44. ISBN: 978-80-89540-63-1. K dispozici na: http://www.sfpa.sk/publication/current-migration-trends-in-v4-countries-focus-on-migration-from-ukraine/
 • Seidlová, M. (2015): Local integration policies towards foreigners: transatlantic comparison on the example of France and Quebec. In: Löster, T., Langhamrová, J. (eds.): Reproduction of Human Capital – mutual links and connections 2015. Conference Proceedings. Praha: Vysoká škola ekonomická, str. 279 – 288. ISBN: 978-80-245-2112-1. K dispozici na: http://kdem.vse.cz/resources/relik15/sbornik/en/toc.html
 • Seidlová, M. (2015): The integration of immigrants in rural communities: an example of city council’s approach towards Turks in France. In: Şeker, G., Tilbe, A., Ökmen, M., Yazgan Hepgül, P., Eroğlu, D., Sirkeci, I. (eds.):  Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings. London: Transnational Press London, str. 204 – 211. ISBN: 978-1-910781-17-3. K dispozici na: http://tplondon.com/tmc2015book
 • Seidlová, M. (2010): Přístup místní samosprávy k cizineckým komunitám: příklad Paříže a Normandie. In: Bittnerová, D., Moravcová, M. (eds.): Etnické komunity v kulturní a sociální různosti. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, str. 225 – 240. ISBN: 978-80-87398-08-1.
 • Seidlová, M. (2010): Integrace imigrantů a segregace. In: Sýkora, L. (ed.): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha,    str. 68 – 71. ISBN: 978-80-86561-34-9. K dispozici na: https://www.mmr.cz/getmedia/cbd3b15b-9e64-4cdf-848e-2460360a46af/reseg_dvoustrany.pdf
 • Seidlová, M. (2010): Místní samospráva a integrace imigrantů: příklady přístupu ve vybraných francouzských městech. In: Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J. (eds.): 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, str. 533 – 542. ISBN 978-80-244-2493-4. K dispozici na: http://geography.upol.cz/soubory/vyzkum/publikace/2010_Sbornik_50_let_KGG.pdf
 • Seidlová, M. (2010): Segregace ve Francii. In: Sýkora, L. (ed.): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, str. 34 – 37. ISBN: 978-80-86561-34-9. K dispozici na:https://www.mmr.cz/getmedia/cbd3b15b-9e64-4cdf-848e-2460360a46af/reseg_dvoustrany.pdf
 • Matoušek, R., Seidlová, M. (2010): Praha-Černý Most. In: Sýkora, L. (ed.): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, str. 112 – 116. ISBN: 978-80-86561-34-9. K dispozici na:https://www.mmr.cz/getmedia/cbd3b15b-9e64-4cdf-848e-2460360a46af/reseg_dvoustrany.pdf
 • Seidlova, M., Urban, M. (2008): The Migration and Integration Behaviour of Romanians in Paris, London and Rome. In: Stojanov, R., Novosak, J. (eds.): Migration, Development and Environment: Migration Processes from the Perspective of Environmental Change and Development Approach at the beginning of the 21st Century. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, str. 255 – 276. ISBN: 978-1-4438-0038-9.
 • Seidlová, M. (2008): The French Immigration Policy: what do we learn? In: GeoScape, 3, str. 60 – 67. ISSN: 1802-1115. K dispozici na:
  http://geo.ujep.cz/gu_pdf/geoscape_3_issue_08.pdf
 • Seidlová, M., Urban, M. (2007): The Economic Migration in Contemporary World – An Example of Analysis of Migration and Integration Behaviour of the Romanians in Paris, London and Rome. In: Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 1 – 2, str. 91 – 108. Praha: Univerzita Karlova. ISSN: 0300-5402.

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top