RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

Comments Off on RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

Medical Geography, Geography of Health

 

In 2013 he defended his rigorous proceedings in the field of Social geography and regional development in the Faculty of Science, Masarykova University in Brno. He finished his MBA degree in ESMA Barcelona in 2011.

From 2006 to 2009 he was working as the Head of Analysis, Statistics and IT division in the Ministry of Health of the Czech Republic. After that he was the Head of Strategy and Management of Public Health department.

In April 2009 he was named the Deputy Director of economical and technical activities in the Public Health Authority of Central Bohemia.

Since 2013 he has been completing his doctoral studies in social geography and regional development department in Charles University in Prague. He devotes his time to exploring spatial and social-economical determinants of the occupational diseases occurance in Czechia. He finished his Ph.D. in Social geography and Regional development in 06/2017.

 

Project participation

He is a member of a team leading the project called: “The application of modern ICT methods, increasing performance, quality and system transparency of Public Health register”. This project is funded by ESF, registration number CZ.1.04/4.1.00/59.00003. Its goal is to use the hygienic register data to inform the public through GIS [geographic information system].

Publishing activities

 • Dzúrová, D., JAROLÍMEK, J. (2020): Šíření pandemie COVID-19 napříč geografickými i sociálními hranicemi: dokážeme mu čelit? Geografie, 125, 1, 1–20.  https://doi.org/10.37040/geografie2020125010001
 • JAROLÍMEK, J., Legáth, Ľ.; Urban, P. (2019): Occupational diseases in the automotive industry from medical and geographic viewpoints – comparison between the Czech Republic and the Slovak Republic. Central European Journal of Public Health 2019, 27(4): 296-304. http://dx.doi.org/10.21101/cejph.a5848
 • JAROLÍMEK, J.; Lustigová, M. (2018): Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká. Prakt. Lék. 2018; 98(1): 12–17
 • JAROLÍMEK, J.; Urban, P.; Pavlínek, P.; Dzúrová, D. (2017): Occupational diseases in the Automotive Industry in Czechia – geographic and medical context. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2017; 30(3); (IF=0,947); https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00919
 • JAROLÍMEK, J.; Žídková, V.; Urban, P. (2017): Zdravotní stav zaměstnanců v automobilovém průmyslu – pilotní studie. Prakt. Lék. 2017; 97(2): 56–60
 • JAROLÍMEK, J. (2017): Pohled na zdraví očima geografa a možnost využití GIS v hygienické službě. ArcRevue 2017; 3–4/2017, s. 6–11
 • JAROLÍMEK, J.; Hamplová, V. (2016): Den zdraví jako nástroj proti dětské obezitě. Geografické rozhledy, 25, 3, s. 21.
 • JAROLÍMEK, J.; Lustigová, M. (2015): Obezita – novodobá epidemie 21. století. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 10-11.
 • JAROLÍMEK, J., Urban, P. (2014): Twenty Year Development of Occupational Diseases in the Czech Republic: Medical and Geographical Aspects. Central European Journal of Public Health 2014; 22(4): 251-256 (IF=0,798); http://dx.doi.org/10.21101/cejph.a4063
 • JAROLÍMEK, J. (2014): Hluk jako spojující článek mezi lékaři a geografy. Informace ČGS, 33, č. 2, s. 13–22.
 • JAROLÍMEK, J., Marvanová, J. (2014): Profesionální onemocnění obyvatel Středočeského kraje. In: HAMPLOVÁ, L. (ed.): Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje. KHS, Praha 2014. s. 155–159. ISBN 978-80-260-6836-5.
 • JAROLÍMEK J. (2013): Nemoci z povolání v automobilovém průmyslu ve Středočeském kraji. Prakt. Lék. 2013; 93(3): 100-104
 • JAROLÍMEK J. (2012): Vnímáme obchod 21. století skutečně pouze očima plných regálů? Marketing & komunikace 2012; XXII(3)

Address

Department of Social Geography and Regional Development,

Faculty of Science on the Charles University in Prague
Albertov 6
128 43 Prague 2

Affiliation

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top