PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D

PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D

Sociální lékařství, mezinárodní migrace

Věnuje se výuce veřejného zdravotnictví pro studenty všeobecného lékařství, zubního lékařství i nelékařských zdravotnických oborů na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na výzkum zdraví a jeho determinant zejména ve vztahu k migraci a kvalitě života, jako i na výzkum zdravotní politiky a kvality zdravotní péče.

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta UK Praha – obor pedagogika a psychologie
 • Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV Praha – vědecká příprava
 • Specializace ve veřejném zdravotnictví, Institut postgraduálního vzdělávání v Praze
 • PhD studium na Lékařské fakultě Univerzity Karoly v Plzni, obor sociální lékařství
 • Studijní pobyty zaměřené na výzkum a vzdělávání ve veřejném zdravotnictví: College of Public Health, Univerzity of South Florida, Tampa, USA; School of Medicine, University of Nevada, Reno, USA
 • Implementing Health Care Reforms in Europe, 3th Dubrovnik Summer School – European Observatory Group

Executive Health Care Management Course – mezinárodní vzdělávací program organizovaný americkou nadací Project HOPE, Millwood, Virginia, USA

 

Výzkumné projekty:

Hlavní řešitel:

 

 • Spokojenost pacientů jako součást hodnocení kvality léčebné péče a metody jejího sledování – IGA MZ ČR
 • MIGHEALTHNET (Network on Good Practice in Health Care for Migrants and Minorities in Europe) – DG SANCO
 • COST ADAPT IS1103: Adaptanig Health Systems to Diversity – IOM a DG SANCO

Spoluřešitel:

 • Cíle medicíny a kvalita života – Výzkumný záměr 1 LF UK v Praze
 • Zdravotní stav bezdomovců v ČR a jeho determinanty- IGA MZ ČR
 • Násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách – IZPE/ Moderní společnost a její proměny
 • Zdravotní politika ve vztahu k migrantům v ČR v mezinárodním kontextu – GA UK
 • Výměna zkušeností ke vstřícné zdravotní péči o příslušníky třetích zemí – 1 LF UK / EIF

Vybrané publikace:

 • HNILICOVÁ, H., DOBIÁŠOVÁ, K. (2012): Migrants’ access to healthcare in the Czech Republic. Ethical challenges. In WESTRA, L. S., COLIN, L. S., DONALD W. S.: Human Health and Ecological Integrity: Ethics, Law and Human Rights. Routlege, Taylor and Francis Group, pp. 132-141, New York
 • HNILICOVÁ, H., DOBIÁŠOVÁ, K., ČIŽINSKÝ, P., STUDENÝ, L., JURÁNEK, J. (2012): Analýza komerčního zdravotního pojištění cizinců. Praha:. Konsortium neziskových organizací pracujících s migranty v ČR, 53 s [online]
 • HNILICOVÁ, H. (2002): Czech Republic. In FRIED, B., GAYDOS, L.: World Health Systems: Challenges and Perspectives. (Chapter 18). Health Administration Press, Chicago, pp. 318–336
 • HNILICOVÁ, H., JANEČKOVÁ, H. (2012): Czech Republic. In FRIED, B., GAYDOS, L. (eds.) : World Health Systems. Challenges and Perspectives. Second Edition. Health Administartion Press, Chicago, Illinois, 453-479
 • HNILICOVÁ, H. (2012): Zdravotní pojištění cizinců v ČR. In KOLEKTIV AUTORŮ: Cestovní medicína Praha: Raabe, s. 2-18
 • HNILICOVÁ, H., DOBIÁŠOVÁ, K. (2012): Podpora zdraví v ČR. Zdravotnictví v ČR 1, s. 2-12
 • HNILICOVÁ, H., DOBIÁŠOVÁ, K. (2011): Migrants´ Health and Access to Healthcare in the Czech Republic, Cent Eur J Public Health; 129 (3): 134-38
 • HNILICOVÁ, H., HNILICA, K. (2010): Revolutionary Experience. In BORMANS, L. et al.: World Book of Happiness, Lanoo Vitgeverij, TIELT, Belgium
 • HNILICOVÁ, H., VAVREČKOVÁ, J., DOBIÁŠOVÁ, K. (2008): Migrační tendence u českých lékařů, Časopis lékařů českých, 47, s. 49-54
 • HNILICOVÁ, H., BENCKO,V., DOBIÁŠOVÁ, K. (2008): Násilí jako znepokojivý fenomén současného zdravotnictví, Praktický lékař, 88, č.5, s. 267-271
 • HNILICOVÁ H. (2005): Dopad společenských změn po roce 1989 na kvalitu života v ČR. In PAYNE, J. (eds.): Kvalita života a zdraví II Empirie. Triton, Praha
 • HNILICOVÁ, H., HNILICA, K. (2005): K životnímu stylu astmatických pacientů, Zdravotnictví v ČR, 1/VIII, s. 18-23
 • HNILICA K, HNILICOVÁ H. (2005): K životnímu stylu a kvalitě života astmatických pacientů I. a II. In PAYNE, J. (eds.): Kvalita života a zdraví II Empirie. Triton, Praha
 • HNILICOVÁ, H. (2005): Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. In PAYNE, J. (eds.): Kvalita života a zdraví I Filosofie. Triton, Praha.
 • BENCKO, V., HNILICOVÁ, H., KLEIN, O. (2005): Quality of Life, Sustainable Future and Medical Education, Central European Journal of Public Health, 13 (3), pp 112-116
 • HNILICOVÁ, H. HNILICA, K. (2001): Patient satisfaction with Ambulatory Care provided by the Out-patient Departments in Four Czech Hospitals. Psychologische Medizin 12, Jahrgang 2001, No. 3, pp 2-5

 

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top