RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

Demografie, geografie zdraví, populační zdraví & studie zdravotního stavu, kardiovaskulární epidemiologie

email: michala.lustigova(zavináč)gmail.com

Absolvovala doktorské studium na Katedře demografie a geodemografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde jejím hlavním výzkumným záměrem byl odhad vlivu determinant na kardiovaskulární zdraví v české populaci. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na demografii a geografii zdraví. Zároveň pracuje jako odborný pracovník ve Státním zdravotním ústavu v Praze, kde se zabývá studiem zdravotního stavu české populace, vlivem životního stylu a životního prostředí na zdraví populací.

Publikace

 • ŽEJGLICOVÁ, K., KRATĚNOVÁ, J., LUSTIGOVÁ, M., ČAPKOVÁ, N., KUBÍNOVÁ, R. (2017): Vybrané ukazatele zdravotního stavu české populace – výsledky studie EHES 2014. Prakt. Lék. 2017; 97(3): 123–130.
 • LUSTIGOVÁ, M., ČAPKOVÁ, N. (2017): Prevalence rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění v Česku z pohledu demografických charakteristik – vybrané výsledky studie EHES. Demografie 2017, 59(2):163–170.
 • ZEJGLICOVA, K., KRATENOVA, J., LUSTIGOVA, M., MALY, M. (2016): Trends in health indicators in the urban middle-aged population in the Czech Republic in 1998–2010, Public Health 137 (2016) 81–87, http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2015.11.022
 • LUSTIGOVÁ, M., DZÚROVÁ, D. (2015): Jak si stojí čeští teenageři? Prevalence rizikového chování. In: Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J., Lustigová, M. (ed.): Zdravotně rizikové chování mládeže. SZÚ Praha, 2015, s. 49–58. ISBN 978-80-7071-343-3.
 • LUSTIGOVÁ, M., ŠTYCH, P. (2015): Na geografii záleží: kvalita prostředí v zázemí školy. In: Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J., Lustigová, M. (ed.): Zdravotně rizikové chování mládeže. SZÚ Praha, 2015, s. 59–63. ISBN 978-80-7071-343-3.
 • JAROLÍMEK, J.; LUSTIGOVÁ, M. (2015): Obezita – novodobá epidemie 21. století. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 10-11.
 • Puklová, V., Lustigová, M., Kazmarová, H., Kotlík, B. (2013): Ke vlivu znečistění ovzduší na úmrtnost v České republice. Hygiena 2013, 58(1): 5-10.
 • Lustigová, M. (2013): Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci in Zdraví – výzvy a rizika. Sborník z XLIII. Konference České demografické společnosti, Praha, 22. – 23. května 2013. VŠE. ISBN 978-80-245-1934-0.
 • Veselý, A., Nekola, M., Spilková, J., Lustigová, M. (2011): Environmental Factors as Determinants of Substance Use. In Veselý, A., Dzúrová, D. (Eds.): Substance Use and Abuse in a Comparative and Historical Perspective: The Case of Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Romania and Slovakia. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, s. 15-55. ISBN 978-80-246-1891-
 • Bražinová, A., Brborović, O., Chereches, R., Coman, A., Dzúrová, D., Kerekovska, A., Lustigová, M., Nekola, M., Popova, S., Sović, S, Spilková, J. (2011): Risk Behavior in Five Post-Communist Countries. In Veselý, A., Dzúrová, D. (Eds.): Substance Use and Abuse in a Comparative and Historical Perspective: The Case of Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Romania and Slovakia. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, s. 81-211. ISBN 978-80-246-1891-3.
 • KOUDELKA, P., LUSTIGOVÁ, M. (2010): Užití víceúrovňových a víceprocesových modelů v demografii. Demografie 2010, 52(4): 233-245.
 • Dzúrová, D., Lustigová, M. (2010): Typologie zdravotních rizik životního prostředí a nemocnosti. In, Mackovčin, P., Zvara, I. eds. (2010): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978 – 80 – 85116 – 59 – 5. Oddíl 7. Krajina jako prostor pro společnost; s. 289; ID 216.
 • Dzúrová, D., Lustigová, M. (2010): Typologie zdravotních rizik a vybraných sociálně patologických jevů. In, Mackovčin, P., Zvara, I. eds. (2010): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978 – 80 – 85116 – 59 – 5. Oddíl 7. Krajina jako prostor pro společnost; s. 289; ID 216.
 • Researchgate

Participace na projektech

 • 2015–2017: EURO-HEALTHY project – Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equitY, Horizon 2020. Project leader University of Coimbra, Portugalsko. Odpovědnost za identifikaci a výběr klíčových dimenzí/indikátorů socioekonimických determinant zdraví, sběr dat a data management za metropolitní oblast Praha, příprava výstupů.
 • 2013–2016: Projekt EHIS & EHES 2014 (European Health Interview and Examination Survey) – příprava a realizace celonárodní studie zdravotního stavu populace s následným lékařským vyšetřením; Projekt ÚZIS, ČSÚ & SZÚ. Odpovědnost za data management a analýzu dat části EHES.
 • 2008–2009: Social Determinants of Mental Health: Finance and Delivery of Mental Health Services in Central and Eastern Europe. School of Public Health, University of California, Berkeley, USA, hl. řešitel: Arnošt Veselý, Ph.D.

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top