doc. RNDr. Bc. Jana Šiftová, Ph.D.

doc. RNDr. Bc. Jana Šiftová, Ph.D.

doc. RNDr. Bc. Jana Šiftová, Ph.D.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem doc. RNDr. Bc. Jana Šiftová, Ph.D.

Sociální geografie, demografie, geografie obchodu a služeb, behaviorální geografie, metody a metodologie v geografickém výzkumu

email: jana.spilkova(zavináč)natur.cuni.cz
Dokončila Ph.D. na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006. Pracuje jako docentka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přf UK v Praze, kde se zabývá širokým spektrem témat od oblasti statistické analýzy dat a metodiky sociální geografie, přes geografii maloobchodu a spotřeby až po behaviorální geografii a témata související s kvalitou života a životním stylem obyvatelstva v transformačním období.

Účast na projektech:

Hlavní řešitelka:
 • 2017-2019: Potraviny a město: geografie městského zemědělství v českém kontextu (standardní projekt, GAČR č. 17-03796S)
 • 2012-2015: Geografie alternativních potravinových sítí a udržitelné spotřeby (standardní projekt, GAČR č. 42-2010074)
 • 2008-2010: Geografie a maloobchod: fenomén nakupování v postkomunistické společnosti a prostoru ( postdoktorský projekt, GAČR č. 42-201558 )
 • 2005: Zahraniční investoři a jejich percepce lokalizačních faktorů a institucionálně-organizačních sítí v České republice ( grantový projekt GAUK č.403-203382 )
 • 2004: Zahraniční investoři v České republice, jejich kontaktní systémy a regionální a lokální sociální a institucionální sítě ( grantový projekt GA UK č. 403-203161 )
 • 2003: Zahraniční investoři, kontaktní systémy a aglomerační faktory v České republice ( grantový projekt GA UK č. 43-203897)
Spoluřešitelka:
 • 2011-2015: Analýza vztahu zdravotně rizikového chování mládeže a sociogeografických determinant prostředí ( Interní grantová agentura MZ ČR č. NT12118 –  hl. řešitel: doc. Dagmar Dzúrová)
 •  2008-2009: Social Determinants of Mental Health: Finance and Delivery of Mental Health Services in Central and Eastern Europe ( Schoul of Public Health, University of California, Berkeley, USA –  hl. řešitel: Arnošt Veselý, Ph.D. )
 • Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace ( výzkumný záměr MŠMT č. MSM 0021620831 – hl. řešitel doc. Luděk Sýkora )

Publikace:

 • Spilková, J., Vágner, J. (2018): Food gardens as important elements of urban agriculture: spatio-developmental trends and future prospects for urban gardening in Czechia. Norwegian Journal of Geography, 72(1), 1-12. DOI: 10.1080/00291951.2017.1404489. IF=0,640.
 • Spilková, J., Chomynová, P., Csémy, L. (2017): Predictors of excessive use of social media and excessive online gaming in Czech teenagers. Journal of Behavioral Addictions, 6 (4), 611-619. DOI: 10.1556/2006.6.2017.064. IF=4,134.
 • Spilková, J. (2017): Producing space, cultivating community: The story of Prague´s new community gardens. Agriculture and Human Values 34(4), 887-897. DOI 10.1007/s10460-017-9782-z. IF=2,337.
 • Spilková, J., Vágner, J. (2016): The loss of land devoted to allotment gardening: The context of the contrasting pressures of urban planning, public and private interests in Prague, Czechia. Land Use Policy 52 (March), 232-239.
 • Spilková, J. (2016): Teenage overweight and obesity: A pilot study of obesogenic and obesoprotective environments in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 24(1), 55-64. DOI 10.1515/mgr-2016-0005. IF=1,093.
 • Pitoňák, M., Spilková, J. (2015): Homophobic Prejudice in Czech Youth: a Sociodemographic Analysis of Young People’s Opinions on Homosexuality. Sexuality Research and Social Policy, DOI 10.1007/s13178-015-0215-8.
 • Syrovátková, M., Spilková, J. (2015): Authenticity threats on farmers‘ markets: A lesson gained from Ireland. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 59 (1), 5-20.
 • Spilková, J., Pikhart, H., Dzúrová, D. (2015): Multilevel analysis of health risk behaviour in Czech teenagers. AUC Geographica 50 (1), 91-100.
 • Dzúrová, D., Spilková, J., Vraný, M. (2015): Substance misuse and its risk perception in European teenagers. Childrens´ geographies. DOI:10.1080.14733285.2015. 1028895.
 • Syrovátková, M., Hrabák, J., Spilková, J. (2015): Farmers´ markets´ locavore challenge: The potential of local food production for newly emerged farmers´ markets in Czechia. Renewable Agriculture and Food Systems 30 (4), 305-317. DOI: 10.1017/S1742170514000064 .
 • Spilková, J (2015): Leisure time preferences and health risk behavior of teenagers in the post-communist Central European countries. Childrens´ geographies, 13 (4), 435-450. DOI: 10.1080/14733285.2013.848742. IF=1,263 (online 2013)
 • Spilková, J., Dzúrová, D., Pitoňák, M. (2014): Perception of neighborhood environment and health risk behaviors in Prague’s teenagers: a pilot study in a post-communist city. International Journal of Health Geographics 13:41. doi:10.1186/1476-072X-13-41.
 • Kážmér, L., Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J. (2014): Multiple health risk behavior in Czech adolescents: family, school and geographic factors. Health and Place 29(9); 18-25.
 • Spilková, J., Perlín, R. (2013): Farmers´ markets in Czechia: risks and possibilities. Journal of Rural Studies 32(10), 220-229.
 • Spilková, J., Fialová, D. (2013): Building fertile links with regional brands: The case of Czech regional products. In: Figueiredo, E., Raschi, A. (eds). Fertile Links? Connections between tourism activities, socioeconomic contexts and local development in European rural areas. Firenze University Press, Firenze, pp. 215-235.
 • SPILKOVÁ, J. (2013): Leisure time preferences and healthrisk behavior of teenagers in the postcommunist Central European countries. Children’s Geographies (IF = 0,860)
 • SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2013): Building fertile links with regional brands: The case of Czech regional products. In: Figueiredo, E., Raschi, A. (eds). Fertile Links? Connections between tourism activities, socioeconomic contexts and local development in European rural areas. Firenze University Press, Firenze, pp. 215-235.
 • SPILKOVÁ, J., FENDRYCHOVÁ, L., SYROVÁTKOVÁ, M. (2013): Farmers’ markets in Prague: A new challenge within the urban shoppingscape. Agriculture and Human Values 30(2), 179-191 (IF = 1,540)
 • SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2012): Culinary tourism packages and regional brands in Czechia. Tourism Geographies, 15(2), 177-197 (IF=0,840)
 • SPILKOVÁ, J. (2012): Geografie maloobchodu a spotřeby: věda o nakupování. Karolinum, Praha. 246 s. ISBN 978-80-246-1951-4
 • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D. (2012): Life style changes and risk behavior among Czech teenagers. Procedia – Social and Behavioral Sciences 50, 614-622.
 • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D. (2012): The quality of life and risk behavior of teenagers in the mirror of the ESPAD data. Procedia – Social and Behavioral Sciences 35, 237-244.
 • SPILKOVÁ, J. (2012): The birth of the Czech mall enthusiast: The transition of shopping habits from utilitarian to leisure shopping. Geografie – Sborník ČGS 117(1), 21-32.
 • SPILKOVÁ, J. (2011): Mikrogeografie: maloobchodní prostředí jako ukázka arény prostudium mikroměřítka. Geografické rozhledy, 21(1), 11-12.
 • SPILKOVÁ, J. (2011): Maloobchod v transformaci: změny prostorové struktury a preferencí. Geografické rozhledy, 21(2), 6-7.
 • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ,D., PIKHART, H. (2011): Health-related behavior at the individual level: Case study of substance use in the Czech Republic. In: Veselý, A., Dzúrová, D. (eds.), Substance use in a comparative perspective: The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia, Prague, Karolinum, pp. 212-242.
 • VESELÝ, A., NEKOLA, M., SPILKOVÁ, J., LUSTIGOVÁ, M. (2011): Environmental factors as determinants of substance use. In: Veselý, A., Dzúrová, D. (eds.), Substance use in a comparative perspective: The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia, Prague, Karolinum, pp. 15-55.
 • DZÚROVÁ, D., SPILKOVÁ, J., DRAGOMIRECKÁ, E. (2011): Risk behavior in comparative perspective. In: Veselý, A., Dzúrová, D. (eds.), Substance use in a comparative perspective: The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia, Prague, Karolinum, pp. 56-80.
 • BRAŽINOVÁ, A., BRBOROVIČ, O., CHERECHES, R., COMAN, A., DZÚROVÁ, D., KEREKOVSKA, A., LUSTIGOVÁ, M., NEKOLA, M., POPOVA, S., SOVIČ, S., SPILKOVÁ, J. (2011): Risk Behavior in Five Post-Communist Countries. In: Veselý, A., Dzúrová, D. (eds.), Substance use in a comparative perspective: The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia, Prague, Karolinum, pp. 81-211.
 • SPILKOVÁ, J., RADOVÁ, L. (2011): The Formation of Identity in Teenage Mall Microculture: A Case Study of Teenagers in Czech Malls. Sociologicky časopis/Czech Sociological Review, 47(3), 565–586.
 • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D., PIKHART, H. (2011): Inequalities in smoking in the Czech Republic: Societal or individual effects? Health and Place, 17(1), 215-221.
 • SPILKOVÁ, J., RADOVÁ, L. (2010): Čeští „mall junkies“: kvalitativní metody a jejich využití v geografii dětí a mládeže. Sborník příspěvků XXII Sjezd České geografické společnosti, Ostrava 2010, s. 360-364.
 • FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA. Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The forming of regional identity and identity of regions in Czechia – introduction to the research on the impact of second housing and tourism. Acta Universitatis Carolinae Geographica, XLV(1-2), 49-60.
 • SPILKOVÁ, J., PERLÍN, R. (2010): Czech physical planning at the crossroads: Towards the regulation of large-scale retail developments? Environment and Planning C: Government and Policy, 28(2), 290-303.
 • DZÚROVÁ, D., SPILKOVÁ, J., PIKHART, H. (2010): Social inequalities in alcohol consumption in the Czech Republic: A multilevel analysis. Health and Place, 16(3), 590-597.
 • SPILKOVÁ, J., ŠEFRNA, L. (2010): Uncoordinated New Retail Development and Its Impact on Land Use and Soils: A Pilot Study on the Urban Fringe of Prague, Czech Republic. Landscape and Urban Planning, 94(2), 141-148.
 • VILÍMEK, V., SPILKOVÁ, J. (2009): Natural hazards and risks: the view from the junction of natural and social science. Geografie – Sborník ČGS 114(4), 332-349.
 • VEVERA, J., ŠVARC, J., GROHMANNOVÁ, K., SPILKOVÁ, J., ČERNÝ, M., RABOCH, J., KALIŠOVÁ, L., BARTOŇKOVÁ, M., ŠUSTA, M., BOB, P. (2009): An increase in substance misuse rather than other mental disorders has led to increased forensic treatment rates in the Czech Republic. European Psychiatry, 24(6), 380-387.
 • SPILKOVÁ, J., HOCHEL, M. (2009): Toward the Economy of Pedestrian Movement in Czech and Slovak Shopping Malls. Environment and Behavior 41(3), 443-455.
 • SPILKOVÁ, J. (2008): Changing face of the Czech retailing in post-communist transformation: risks of extreme polarisation under globalisation pressures. In: Dostál, P. (Ed.), Evolution of Geographical Systems and Risk Processes in the Global Context, Prague, P3K, pp. 157-171.
 • SPILKOVÁ, J. (2008): Proměny nákupního chování českých zákazníků. In: Nákupní řetězce: nové výzvy. Nesehnutí, Brno, s. 15-19.
 • SPILKOVÁ, J. (2008): Foreign investors and their perceptions of socio-institutional and entrepreneurial environment in the Czech Republic: A pilot study. Journal of Geography and Regional Planning 1(1), 004-011.
 • SPILKOVÁ, J. (2008): Contact systems and their monitoring: The case of foreign firms in the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae – Geographica XLI (1-2), 35-48.
 • SPILKOVÁ, J. (2007): Foreign firms and the perception of regions in the Czech Republic: A statistical explanation. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 98(2), 260-275.
 • SPILKOVÁ, J. (2007): Kde hledá investor „dobrou adresu“? Psychologie dnes 13(3), 24-27.
 • SPILKOVÁ, J. (2007): Foreign firms and their perception of regions in the Czech Republic: Manufacturing industry versus producer services. Acta Universitatis Carolinae – Geographica XL(1-2), 109-122.
 • SPILKOVÁ, J. (2006): Pilot study of foreign firms and their mental maps of the Czech Republic´s regions. Acta Geographica Universitatis Comenianae 48, 227-245.

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top