ZDRAVOTNĚ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ MLÁDEŽE

ZDRAVOTNĚ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ MLÁDEŽE

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZDRAVOTNĚ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ MLÁDEŽE

ANALÝZA VZTAHU ZDRAVOTNĚ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ MLÁDEŽE A SOCIOGEOGRAFICKÝCH DETERMINANT PROSTŘEDÍ

Hlavní řešitel: doc. D. Dzúrová
Spoluřešitelé: dr. J. Spilková, dr. L. Csémy, mgr. L. Kážmér, mgr. M. Syrovátková
2011-2015 –Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR

Projekt si klade za cíl analyzovat zdravotně rizikové chování a životní styl české mládeže ve vztahu k zdravotnímu stavu a rizikovému chování celé populace v regionálním a sociogeografickém kontextu. Je zjevné, že současná mládež vykazuje vzrůstající trend rizikového chování, včetně konzumace drog, a také určitou ztrátu tradičních hodnot jako výsledek složitých vztahů v současné transformující se společnosti. Zájem tohoto projektu se pak zaměřujeme především na školní prostředí, ve kterém mládež tráví značnou část dne.

Related Portfolios

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top