QUEER GEOGRAFIE

QUEER GEOGRAFIE

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem QUEER GEOGRAFIE

Queer geografie: Komodifikace, segregace a globalizace sexuálních identit ve městech? (GA UK č. 1092214)

Hlavní řešitelé:               RNDr. Michal Pitoňák; Doc. RNDr. Bc. Jana Spilková, Ph.D.

2014-2015 – Grantová agentura Univerzity Karlovy

Anotace projektu:

Heteronormativita a vztahy mezi lidmi s většinovými a menšinovými sexualitami ovlivňují socio-prostorovou organizaci menšin. Ta se různí v závislosti na kulturním, politickém a ekonomickém prostředí sledovaného regionu. Práce zahraničních kolegů ukazují, že středoevropský vývoj nekopíruje ten, který probíhá v „západních zemích“, tamní interpretace queer teorie k vysvětlení místních procesů plně nestačí. Tento projekt má za cíl zkoumat socio-prostorovou organizaci sexuálních menšin, především pak potenciální segregaci, komodifikaci a globalizaci jejich subkulturního života. Pozornost bude zaměřena na studium významu nejběžnějších komerčních gay/lesbických prostorů, dojde ke kritické analýze a stanovení hlavních faktorů, nutných pro jejich existenci. Budou identifikovány hlavní významy těchto prostorů, jejich vliv na formování a vyjednávání sexuálních identit, socializaci a subverzi či upevnění heteronormativity. Intenzivně studovanou oblastí bude Praha, zodpovězeny budou otázky týkající se potenciální přítomnosti „gay čtvrti na Vinohradech“ a kriticky bude zhodnocen rostoucí význam „gay/lesbické“ ekonomiky. Součástí projektu bude také hledání možné existence tzv. queer prostorů, vyjasnění jejich odlišnosti od typických „gay/lesbických“ prostorů. Dochází v nich k dekonstrukci sexuálních norem? Kde jsou, jak vypadají, kdo je navštěvuje, jsou časoprostorově stále? Studovaným potenciálním queer prostorem bude především prostor vznikající v rámci LGBT festivalů, v Praze konkrétně Prague Pride. Využity budou jak kvalitativní, tak kvantitativní metodologie, dotazníky, rozhovory či ohniskové skupiny.

Publikace projektu:

PITOŇÁK, M. (2015): Queer prostor(y). In: MATOUŠEK, R. a OSMAN, R. (eds.): Prostor(y) geografie. Karolinum.

GABIAM, K., PITOŇÁK, M. (2014): Economic, cultural and social factors influencing the development of gay businesses and places: Evidence from the European Union. Moravian Geographical Reports, 22, č. 3, s. 2–17. (IF=0.341).

PITOŇÁK, M. (2014): Prostorovost města v kontextu (homo/hetero)sexuality: úvod do teoretické diskuse geografií sexualit. Geografie, 119, č. 2, s. 179-198. (IF=0.787).

Related Portfolios

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top