GEOGRAFIE A MALOOBCHOD

GEOGRAFIE A MALOOBCHOD

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GEOGRAFIE A MALOOBCHOD

GEOGRAFIE A MALOOBCHOD: FENOMÉN NAKUPOVÁNÍ V POSTKOMUNISTICKÉ SPOLEČNOSTI A PROSTORU

Hlavní řešitel: dr. J. Spilková
2012-2015 – Grantová agentura ČR

Předkládaný postdoktorský projekt se zabývá problematikou veřejného konsenzu a plánování velkoplošných maloobchodních jednotek. Klade si za cíl také analyzovat spotřební chování a názory společnosti (či její postoje) na rozsáhlou a dynamickou výstavbu těchto velkoplošných jednotek v posledních letech. Dotýká se tak několika oblastí spojených s tématem nakupování a uvádí výzkumné otázky, které by měly vést k etablování nové výzkumné agendy v oblasti nejen sociální geografie, ale také v dalších (sociálních) vědách. Výstupem celého postdoktorského projektu bude učebnice (či spíše monografie) geografie maloobchodu v češtině, která pokryje širokou paletu vybraných témat v této oblasti.

Related Portfolios

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top