EURO-HEALTHY

EURO-HEALTHY

Comments Off on EURO-HEALTHY

EURO-HEALTHY

Hlavní řešitel: prof. Paula Santana, UNIVERSIDADE DE COIMBRA,
Garant za ČR:  D. Dzúrová  (1.1.2015–31.12.2017)
HORIZON 2020, PHC-2014-single-stage,
Vytváření evropských politik na podporu zdraví vlastního kapitálu,
www: http://www.euro-healthy.eu/

Zdravotní nespravedlnosti se v Evropě zvyšují, a to zejména v souvislosti se stárnutím obyvatelstva a hospodářskou krizí. V zemích s různou úrovní infrastruktury a připraveností systému zdravotnictví, jsou nerovnosti výzvou pro změny politických přístupů. Hlavním cílem tohoto projektu je prosazovat znalosti, které mají největší potenciál pro zlepšení zdraví a dosažení zdravotní rovnosti mezi evropskými regiony, se zvláštním zaměřením na metropolitní oblasti.

Aktuální newsletter ke stažení zde.

Address

Department of Social Geography and Regional Development,

Faculty of Science on the Charles University in Prague
Albertov 6
128 43 Prague 2

Affiliation

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top