o GeoQol

GeoQol je centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech.

GeoQol je pracovní skupina složená především z vědecko-pedagogických pracovníků a studentů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Centrum se zajímá především o analýzu aktuálního zdravotního stavu obyvatelstva, způsoby individuální i celospolečenských péče o něj jako i o vlivy životního prostředí a socioekonomického klimatu na zdraví člověka. To vše v kontextu měnící se intenzity a struktury studovaných procesů a faktorů na zdravotní stav populace v prostoru a čase.

Hlavními řešenými tématy jsou:

  • zdravotní stav populace a jeho prostorová diferenciace
  • sociální epidemiologie a sociální psychiatrie
  • kvalita života, sociální exkluze a integrace vybraných skupin do majoritní společnosti, se zaměřením na imigranty a zdravotně-znevýhodněné osoby

  • životní styl v transformačním období
  • nakupování, maloobchod, spotřebitelské chování
  • hodnotové orientace transformující se společnosti
  • genderová problematika, queer geografie

Nový informační leták centra GeoQol

Najdete nás v budově „geografie“ Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Albertově.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top