Druhý ročník akce Geografie pro život – Den zdraví s KHS

Druhý ročník akce Geografie pro život – Den zdraví s KHS

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Druhý ročník akce Geografie pro život – Den zdraví s KHS

Zajímavé informace o svém zdravotním stavu (množství tělesného a viscerálního tuku, znalosti výpočtu indexu tělesné hmotnosti – BMI, výše riziko civilizačních chorob, hodnota krevního tlaku) nebo rady a doporučení, jak si správně sestavit jídelníček či jak se poprat s přebytečnými kilogramy. Ale i řada doporučení spojených s prevencí onkologických onemocnění nebo si vyzkoušet pocit člověka pod vlivem alkoholu či drog. To je jen malá nabídka toho, co čeká návštěvníky již druhého ročníku akce Geografie pro život – Den zdraví, kterou pořádá ve čtvrtek 26. 11. 2015 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze spolu s výzkumným týmem GeoQol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Akce se uskuteční od 10 do 16 hodin v 1. patře budovy děkanátu Přírodovědecké fakulty na Albertově 6, Praha 2.

Návštěvníci této zajímavé akce zaměřené hlavně na zdravý životní styl se mohou nechat změřit speciálním přístrojem OMRON BF 508, který kombinuje bimanuální a bipedální elektrody a umožňuje tak pomocí bio-impedanční metody vyhodnotit množství tělesného tuku v %, viscerálního tuku a BMI. Zjištěné hodnoty budou následně zaneseny do speciálního zdravotního osvědčení (viz příloha), které si každý z účastníků této akce odnese s sebou. Na místě budou přítomny i dvě lékařky z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, které na základě uvedených hodnot ve zdravotním osvědčení provedou s daným člověkem konzultaci a zároveň mu poskytnou i řadu odborných doporučení, jak o sebe lépe pečovat, jakým způsobem se lépe stravovat, jak předcházet vzniku civilizačních chorob, tedy jak potlačovat rizikové faktory chronických neinfekčních chorob a naopak posilovat ty protektivní.

Akce, která byla v loňském roce pořádána poprvé, se setkala s velkým zájmem ze strany veřejnosti. „Jsem velmi rád, že se do aktivit v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu, které pro občany pravidelně pořádáme, podařilo zapojit i výzkumné pracoviště GeoQol z pražské Přírodovědecké fakulty. Velmi dobré je i načasování této akce na Dny geografie, které se pořádají po celém světě a ukazují na možnost propojení řady odborníků při řešení globálních problémů. A na to, že se obezita především u dětí a mladistvých stává výrazným problémem v Česku, upozorňuje řada výzkumů, které byly v poslední době realizovány,“ říká Jan Jarolímek, z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. Zároveň podtrhuje to, že se podařilo k účasti na akci přizvat také zástupce Ministerstva dopravy z odboru BESIP a také z neziskové organizace LOONO. Program je blíže uveden v přiložené pozvánce (viz příloha).

Každý z nás chce žít co nejdéle v dobrém zdraví, a proto je důležité minimalizovat rizikové faktory, které můžeme svým chováním sami ovlivnit. U mladé generace to platí především,“ říká Dagmar Dzúrová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která vede výzkumný tým GeoQol. Spolu s ní se do pořádání akce zapojí i studenti nově otevřeného magisterského studijního programu Epidemiologie, oboru Sociální epidemiologie.

A pokud by se Vám nepodařilo se této akce zúčastnit, je možné sledovat průběžně webové stránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze www.khsstc.cz, kde je možné se v sekci „Zdravotní politika“ dozvědět, kdy a kde se podobná akce „Den zdraví“ bude v nejbližší době ve Středočeském kraji konat. Pro řadu zajímavých informací z výzkumu zdravotního stavu populace v geodemografických a socioekonomických souvislostech doporučujeme také navštívit webové stránky výzkumného centra GeoQol http://geoqol.natur.cuni.cz/.

Těšíme se na setkání s Vámi na pražském Albertově v rámci Dnů geografie.

Pozvánka na akci a zdravotní osvědčení ke stažení (viz níže):

Pozvanka Den zdraví PřF UK – 26_11_2015

Zdravotni osvedceni KHS

V Praze dne 3. 11. 2015

RNDr. Jan Jarolímek, MBA – ředitel OEP KHS

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – vedoucí týmu GeoQol PřF UK

Related Posts

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top