Životní styl v transformačním období

Životní styl v transformačním období

Životní styl v transformačním období

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Životní styl v transformačním období

Zabýváme se životním stylem v transformačním období, hodnotovými orientacemi transformující se společnosti, nakupováním, maloobchodem a spotřebitelským chováním

Literatura k tématu:

 • +

  Jana Spilková

  • SPILKOVÁ, J. (2013): Leisure time preferences and healthrisk behavior of teenagers in the postcommunist Central European countries. Children’s Geographies (IF = 0,860)
  • SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2013): Building fertile links with regional brands: The case of Czech regional products. In: Figueiredo, E., Raschi, A. (eds). Fertile Links? Connections between tourism activities, socioeconomic contexts and local development in European rural areas. Firenze University Press, Firenze, pp. 215-235.
  • SPILKOVÁ, J., FENDRYCHOVÁ, L., SYROVÁTKOVÁ, M. (2013): Farmers’ markets in Prague: A new challenge within the urban shoppingscape. Agriculture and Human Values 30(2), 179-191 (IF = 1,540)
  • SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2012): Culinary tourism packages and regional brands in Czechia. Tourism Geographies, 15(2), 177-197 (IF=0,840)
  • SPILKOVÁ, J. (2012): Geografie maloobchodu a spotřeby: věda o nakupování. Karolinum, Praha. 246 s. ISBN 978-80-246-1951-4
  • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D. (2012): Life style changes and risk behavior among Czech teenagers. Procedia – Social and Behavioral Sciences 50, 614-622.
  • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D. (2012): The quality of life and risk behavior of teenagers in the mirror of the ESPAD data. Procedia – Social and Behavioral Sciences 35, 237-244.
  • SPILKOVÁ, J. (2012): The birth of the Czech mall enthusiast: The transition of shopping habits from utilitarian to leisure shopping. Geografie – Sborník ČGS 117(1), 21-32.
  • SPILKOVÁ, J. (2011): Mikrogeografie: maloobchodní prostředí jako ukázka arény prostudium mikroměřítka. Geografické rozhledy, 21(1), 11-12.
  • SPILKOVÁ, J. (2011): Maloobchod v transformaci: změny prostorové struktury a preferencí. Geografické rozhledy, 21(2), 6-7.
  • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ,D., PIKHART, H. (2011): Health-related behavior at the individual level: Case study of substance use in the Czech Republic. In: Veselý, A., Dzúrová, D. (eds.), Substance use in a comparative perspective: The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia, Prague, Karolinum, pp. 212-242.
  • VESELÝ, A., NEKOLA, M., SPILKOVÁ, J., LUSTIGOVÁ, M. (2011): Environmental factors as determinants of substance use. In: Veselý, A., Dzúrová, D. (eds.), Substance use in a comparative perspective: The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia, Prague, Karolinum, pp. 15-55.
  • DZÚROVÁ, D., SPILKOVÁ, J., DRAGOMIRECKÁ, E. (2011): Risk behavior in comparative perspective. In: Veselý, A., Dzúrová, D. (eds.), Substance use in a comparative perspective: The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia, Prague, Karolinum, pp. 56-80.
  • BRAŽINOVÁ, A., BRBOROVIČ, O., CHERECHES, R., COMAN, A., DZÚROVÁ, D., KEREKOVSKA, A., LUSTIGOVÁ, M., NEKOLA, M., POPOVA, S., SOVIČ, S., SPILKOVÁ, J. (2011): Risk Behavior in Five Post-Communist Countries. In: Veselý, A., Dzúrová, D. (eds.), Substance use in a comparative perspective: The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia, Prague, Karolinum, pp. 81-211.
  • SPILKOVÁ, J., RADOVÁ, L. (2011): The Formation of Identity in Teenage Mall Microculture: A Case Study of Teenagers in Czech Malls. Sociologicky časopis/Czech Sociological Review, 47(3), 565–586.
  • SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D., PIKHART, H. (2011): Inequalities in smoking in the Czech Republic: Societal or individual effects? Health and Place, 17(1), 215-221.
  • SPILKOVÁ, J., RADOVÁ, L. (2010): Čeští „mall junkies“: kvalitativní metody a jejich využití v geografii dětí a mládeže. Sborník příspěvků XXII Sjezd České geografické společnosti, Ostrava 2010, s. 360-364.
  • FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA. Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The forming of regional identity and identity of regions in Czechia – introduction to the research on the impact of second housing and tourism. Acta Universitatis Carolinae Geographica, XLV(1-2), 49-60.
  • SPILKOVÁ, J., PERLÍN, R. (2010): Czech physical planning at the crossroads: Towards the regulation of large-scale retail developments? Environment and Planning C: Government and Policy, 28(2), 290-303.
  • DZÚROVÁ, D., SPILKOVÁ, J., PIKHART, H. (2010): Social inequalities in alcohol consumption in the Czech Republic: A multilevel analysis. Health and Place, 16(3), 590-597.
  • SPILKOVÁ, J., ŠEFRNA, L. (2010): Uncoordinated New Retail Development and Its Impact on Land Use and Soils: A Pilot Study on the Urban Fringe of Prague, Czech Republic. Landscape and Urban Planning, 94(2), 141-148.
  • VILÍMEK, V., SPILKOVÁ, J. (2009): Natural hazards and risks: the view from the junction of natural and social science. Geografie – Sborník ČGS 114(4), 332-349.
  • VEVERA, J., ŠVARC, J., GROHMANNOVÁ, K., SPILKOVÁ, J., ČERNÝ, M., RABOCH, J., KALIŠOVÁ, L., BARTOŇKOVÁ, M., ŠUSTA, M., BOB, P. (2009): An increase in substance misuse rather than other mental disorders has led to increased forensic treatment rates in the Czech Republic. European Psychiatry, 24(6), 380-387.
  • SPILKOVÁ, J., HOCHEL, M. (2009): Toward the Economy of Pedestrian Movement in Czech and Slovak Shopping Malls. Environment and Behavior 41(3), 443-455.
  • SPILKOVÁ, J. (2008): Changing face of the Czech retailing in post-communist transformation: risks of extreme polarisation under globalisation pressures. In: Dostál, P. (Ed.), Evolution of Geographical Systems and Risk Processes in the Global Context, Prague, P3K, pp. 157-171.
  • SPILKOVÁ, J. (2008): Proměny nákupního chování českých zákazníků. In: Nákupní řetězce: nové výzvy. Nesehnutí, Brno, s. 15-19.
  • SPILKOVÁ, J. (2008): Foreign investors and their perceptions of socio-institutional and entrepreneurial environment in the Czech Republic: A pilot study. Journal of Geography and Regional Planning 1(1), 004-011.
  • SPILKOVÁ, J. (2008): Contact systems and their monitoring: The case of foreign firms in the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae – Geographica XLI (1-2), 35-48.
  • SPILKOVÁ, J. (2007): Foreign firms and the perception of regions in the Czech Republic: A statistical explanation. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 98(2), 260-275.
  • SPILKOVÁ, J. (2007): Kde hledá investor „dobrou adresu“? Psychologie dnes 13(3), 24-27.
  • SPILKOVÁ, J. (2007): Foreign firms and their perception of regions in the Czech Republic: Manufacturing industry versus producer services. Acta Universitatis Carolinae – Geographica XL(1-2), 109-122.
  • SPILKOVÁ, J. (2006): Pilot study of foreign firms and their mental maps of the Czech Republic´s regions. Acta Geographica Universitatis Comenianae 48, 227-245.

Related Posts

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top