Sociální epidemiologie – studijní obor

Sociální epidemiologie – studijní obor

Sociální epidemiologie – studijní obor

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sociální epidemiologie – studijní obor

Je v Česku unikátní dvouletý obor navazujícího magisterského studia otevíraný v rámci studijního programu Epidemiologie. Tento interdisciplinárně zaměřený obor poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály bakalářských studijních programů, jak sociálně-vědně, tak přírodovědecky zaměřených. Výuka je zajišťována ve spolupráci s pedagogy University College London a je založena na moderních vědeckých poznatcích v oblastech životních podmínek člověka, determinant zdraví a zdravotních aspektů prostředí. Získané praktické dovednosti zahrnují moderní metody sběru epidemiologických dat, geoinformační a laboratorní techniky a principy statistické analýzy epidemiologických dat. Absolventi mají uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu orientovaném na epidemiologii a veřejné zdraví (rizikové chování, nerovnosti ve zdraví, zdravotní politiky) či příbuzné vědní disciplíny (demografii, geografii, biologii), na akademických pracovištích i ve sféře zdravotních ústavů. Mají též předpoklady pokračovat v doktorských studijních programech, zejména geografických, demografických či biomedicínských.

Webová stránka studijního oboru Sociální epidemiologie ZDE.

Další informace a studijní plán najdete ZDE  

Informace k přijímacímu řízení a podání přihlášky ke studiu najdete ZDE 

Related Posts

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top