#nejsemnaplech aneb Suchej únor 2020

#nejsemnaplech aneb Suchej únor 2020

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem #nejsemnaplech aneb Suchej únor 2020

Vážení návštěvníci webových stránek GeoQol,

každý z nás ví, že alkohol je návyková látka, která vykazuje velmi komplexní účinky na lidský organizmus, a to v závislosti na množství, délce konzumace a individuální vnímavosti jedince. Všichni také víme, že nadměrné pití alkoholu má neblahé zdravotní ale i sociální důsledky, které vyplývají ze změn biochemických procesů v organismu, zejména vznikem otravy a závislosti. Věděli jste však, že za hranou rizikového pití se pohybuje 18,6 % dospělé populace v Česku? Že je to více než 1 milion Čechů? A že průměrný Čech vypije za rok 14,4 litru čistého lihu, což je více než dvojnásobek světového průměru? Roční společenské náklady nadměrného pití se pak u nás odhadují až na částku 59 mld. Kč.

Čeští muži patří ve spotřebě alkoholu ke světové špičce. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) vypijí ročně téměř trojnásobek světového průměru. Mnoho dalších zajímavých dat a informací je k dispozici také v publikaci „Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2018„, kterou vydal Státní zdravotní ústav v Praze a je dostupná zde: http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/uzivani_tabaku_alkoholu_cr_2018.pdf.

Uvedená data za rok 2018 jsme vyhodnocovali a dospěli jsme k závěru, že 28,3 % české populace jsou abstinenti nebo umírnění konzumenti, 53,2 % jsou konzumenti s nižším rizikem, téměř 12 % jsou konzumenti s vysokým rizikem a 6,7 % jsou konzumenti problémoví, tj. ti, kdo konzumují opravdu velké dávky alkoholu a tato skupina je také nejrizikovější z hlediska zdravotních komplikací a sociálních dopadů,“ říká dr. Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví, člen týmu GeoQol, který je spoluautorem dané studie a doplňuje: „Poslední dvě zmiňované skupiny vypijí téměř 70 % veškerého spotřebovaného alkoholu v Česku.“

Nutné je se v této oblasti také věnovat prevenci. Proto se tým GeoQol i v letošním roce připojuje ke kampani „Suchej únor“, jejíž cílem je naučit se konzumaci alkoholu vědomě regulovat a výrazně ji omezit nebo zcela eliminovat. „Nutné je zaprvé omezovat dostupnost alkoholu, za druhé zvýšit informovanost populace o rizicích pití alkoholu a za třetí vyšší zapojení pediatrů a praktických lékařů do screeningů a cílených rozhovorů se svými pacienty,“ doplňuje dr. Csémy, podle kterého právě cílený rozhovor s praktickým lékařem či pediatrem může vést ke změně chování daného jedince.

Svoji (ne)závislost si může každý otestovat pomocí jednoduchého online dotazníku dostupného zde: https://www.suchejunor.cz/SNASA/dotaznik.php


V případě, že se budete chtít do této kampaně aktivně zapojit, bližší informace jsou k dispozici na webu: http://suchejunor.cz.

#nejsemnaplech

V Praze 30. 1. 2020

Za tým GeoQol

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

Related Posts

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top