Letošní Světový den zdraví s heslem Health for all

Letošní Světový den zdraví s heslem Health for all

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letošní Světový den zdraví s heslem Health for all

Vážení návštěvníci webových stránek týmu GeoQol,

 

v sobotu 7. 4. si opět připomínáme Světový den zdraví, ke kterému se jako každoročně připojuje i tým GeoQol. Po 70 letech od založení WHO se heslem Světového dne zdraví stává apel na vedoucí představitele států: Univerzální zdravotní pojištění: každému, všude.

Hlavní myšlenkou, se kterou byla WHO zakládána, byla představa, že všichni lidé by měli být schopni realizovat své právo na péči o zdraví.  WHO motivuje všechny země světa k zajištění základního zdravotního pojištění, dostupného pro všechny. Všeobecně dostupná základní zdravotní péče zlepšuje zdraví lidí, prodlužuje očekávanou délku života, chrání před epidemiemi, snižuje riziko chudoby a posiluje rovnost mužů a žen. Téma výstižně charakterizují slova generálního ředitele WHO dr. Tedrose: „Nikdo by neměl volit mezi smrtí a finančními problémy, nikdo by neměl být nucen volit mezi nákupem léků a jídla.“

 

Všeobecné zdravotní pojištění neznamená dostupnost všech myslitelných zdravotnických zákroků bezplatně, ale znamená zajištění základní zdravotní péče všem, bez rozdílu. Kromě zdravotních služeb pro jednotlivce znamená i zdravotní péči ve prospěch celku, ve prospěch zdraví celé populace – zajištění očkování, fluoridace, likvidace líhnišť komárů apod. V současné době není pro polovinu světové populace toto základní zdravotní pojištění dostupné.

 

 

Slogan letošního Světového dne zdraví je: „Health for all“ – Zdraví pro všechny.

 

Zdroj: http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/04/world-health-day-2018-health-for-all/campaign-material/posters

 

 

V Česku platí zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který zajišťuje, že plnění ze zdravotního pojištění je dostupné všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, ekonomického postavení. Zdravotní péči čerpají všichni bez rozdílu v dostupnosti.

 

Součástí poskytované zdravotní péče je i prevence. Z veřejného zdravotního pojištění jsou dětem i dospělým osobám hrazeny pravidelné prohlídky u praktického lékaře, konané jednou za dva roky (dětem do tří let věku devětkrát), preventivní stomatologické prohlídky (dvakrát ročně), pravidelné prohlídky gynekologem (jednou ročně) a s nimi souvisící vyšetření cytologie buněk čípku děložního, skríningové vyšetření prsou u gynekologa a od 45 let věku vyšetření mamografem ve dvouletém intervalu, od 50 let skríning střevních změn pro obě pohlaví formou vyšetření tzv. okultního (skrytého) krvácení do střev, v odůvodněných případech i vyšetření kolonoskopií, vyšetření prostaty u mužů a pravidelné prohlídky u očního lékaře podle potřeb pojištěnce – zde není interval stanoven, ale pravidelná prohlídka očí je vhodná ve dvou až tříletém intervalu, po 40 roce věku každý rok.

 

Na léčbu i na prevenci je dle výše citovaného zákona nárok. Je jen na rozhodnutí každého z nás, zda a v jakém rozsahu budeme péči čerpat, či zda nad prevencí „ohrneme nos“.

 

Cíl a slogan letošního Světového dne zdraví „Health for all“ – „Zdraví pro všechny“ máme v Česku naplněný, ale mohli bychom ho poupravit: „My health is my job too“ – „Mé zdraví je i moje starost“.

 

Zajímavou tiskovou zprávu ke Světovému dnu zdraví vydalo také Ministerstvo zdravotnictví ČR – dostupné informace jsou na odkazu: http://www.mzcr.cz/dokumenty/starejme-se-o-sve-zdravinic-cennejsiho-nemamesvetovy-den-zdravi-2018zdravi_15230_1.html.

 

V Praze dne 6. 4. 2018

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
člen týmu GeoQol

Related Posts

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top