Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká

Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká

Zdraví a kvalitní život každého z nás jsou v posledních sedmi dekádách velmi často skloňovaná témata na nejrůznějších konferencích a odborných setkáních. Byla přijata řada strategických dokumentů, které si daly za cíl snižování výrazných geografických rozdílů v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče, ale také zvyšování zdravotní gramotnosti a zájmu o vlastní zdraví. Česko v tomto směru není výjimkou. Poslední velký průzkum, který byl v Česku na téma zdravotní gramotnosti u populace starších 15 let realizován, ukázal alarmující výsledky. Sníženou úroveň zdravotní gramotnosti má téměř 60 % obyvatel Česka. Realizovaná tříletá studie měla za cíl analyzovat a shrnout výsledky šetření zaměřeného na zdravotní gramotnost i zdravotní stav účastníků akce Dny zdraví, které se konaly na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy mezi lety 2014–2016. Do studie bylo zahrnuto celkem 286 respondentů ve věku od 18 do 30 let. Jako nejhůř hodnocená oblast byla detekována právě zdravotní gramotnost a absolvování preventivních prohlídek u respondentů. Výsledky studie naznačují, že i přes velmi dobrou dostupnost informací v době, která je někdy označována jako „moderní informační společnost“, mají i vzdělaní mladí lidé stále velmi mladé povědomí o dostupnosti jednotlivých preventivních vyšetření a o své zdraví se z tohoto úhlu pohledu příliš nezajímají. Lze tento trend změnit či pozitivně ovlivnit?

 

Více k této zajímavé problematice se dozvíte v článku. Článek s názvem „Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokošlokáků stále velmi nízká„, který aktuálně vyšel v recenzovaném časopise Praktický lékař je plně k dispozici níže jako příloha nebo dostupný zde: http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-clanek/zdravotni-gramotnost-je-i-u-mladych-vysokoskolaku-stale-velmi-nizka-63083.

 

Citace článku:

Jarolímek, J.; Lustigová, M. (2018): Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká. Prakt. Lék. 2019; 98(1): 12-17

 

Praktický-lékař-01-2018-Jarolímek_clanek

 

V Praze dne 6. 3. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

člen týmu GeoQol

Related Posts

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top