Třetí ročník Geografie pro život – Den zdraví

Třetí ročník Geografie pro život – Den zdraví

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třetí ročník Geografie pro život – Den zdraví

Důležité informace o svém zdravotním stavu (množství tělesného a viscerálního tuku, výpočet indexu tělesné hmotnosti – BMI, výše rizika civilizačních chorob, hodnota krevního tlaku) nebo rady a doporučení, jak správně vybírat zdravé potraviny či jak se poprat s přebytečnými kilogramy. Ale i řada doporučení spojených s prevencí nejčastěji se vyskytujících onkologických onemocnění. Měření CO ve vydechovaném vzduchu či testování míry závislosti u kuřáků. To je jen malá nabídka toho, co čeká návštěvníky již třetího ročníku akce Geografie pro život – Den zdraví, kterou pořádá ve středu 23. 11. 2016 Hygienická stanice hlavního města Prahy spolu s výzkumným týmem GeoQol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Akce se uskuteční od 10.00 do 15.30 hodin v 1. patře budovy děkanátu Přírodovědecké fakulty na Albertově 6, Praha 2.

Účastníci této zajímavé akce zaměřené hlavně na zdravý životní styl se mohou nechat změřit speciálním přístrojem OMRON BF 511, který umožňuje pomocí bio-impedanční metody zjistit skladbu lidského těla, tj. množství tělesného tuku v procentech, viscerálního tuku a vypočítat BMI. Zjištěné hodnoty budou následně zaneseny do speciálního zdravotního osvědčení (viz příloha), které si každý z účastníků této akce odnese s sebou. Na místě budou přítomny i dvě lékařky z Hygienické stanice hlavního města Prahy, které na základě uvedených hodnot ve zdravotním osvědčení provedou s daným člověkem konzultaci a zároveň mu poskytnou i řadu odborných doporučení, jak o sebe lépe pečovat, jakým způsobem se lépe stravovat, jak předcházet vzniku civilizačních chorob, tedy jak potlačovat rizikové faktory chronických neinfekčních chorob a naopak posilovat ty protektivní.

Akce, která byla pořádána již v předešlých dvou letech, se setkala s velkým zájmem ze strany veřejnosti. „Jsem velmi rád, že se do aktivit v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu, které nejen pro Pražany pravidelně pořádáme, podařilo zapojit již třetím rokem také výzkumné pracoviště GeoQol z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pozitivně vnímám vhodnost načasování této akce na Dny geografie, které se pořádají po celém světě a ukazují široké veřejnosti a zájemcům o tuto vědní disciplínu na možnost propojení řady odborníků při řešení globálních problémů. A na to, že se obezita především u dětí a mladistvých stává výrazným problémem v Česku, upozorňuje řada studií a výzkumů, které byly v poslední době realizovány,“ říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy. Zároveň podtrhuje to, že se podařilo k účasti na letošní akci přizvat také odborníky ze Státního zdravotního ústavu v Praze a výživovou specialistku z neziskové organizace Vím, co jím, o.p.s. Program je blíže uveden v přiložené pozvánce (viz příloha č. 1).

Každý z nás chce žít co nejdéle v dobrém zdraví, a proto je důležité minimalizovat rizikové faktory, které můžeme svým chováním sami ovlivnit. U mladé generace to platí především,“ říká Dagmar Dzúrová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která vede výzkumný tým GeoQol a zároveň je i vedoucí katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje. Spolu s ní se do pořádání akce zapojí i studenti magisterského studijního oboru Sociální epidemiologie.

A pokud by se Vám nepodařilo se této akce zúčastnit, je možné sledovat průběžně webové stránky Hygienické stanice hlavního města Prahy www.hygpraha.cz, kde se lze v sekci „Podpora zdraví a zdravotní politika“ dozvědět, kdy a kde se podobná akce „Den zdraví“ bude v nejbližší době na území hlavního města Prahy konat. Pro řadu zajímavých informací z výzkumu zdravotního stavu populace v geodemografických a socioekonomických souvislostech doporučujeme také navštívit webové stránky výzkumného centra GeoQol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a to na webu http://geoqol.natur.cuni.cz/

 

Těšíme se na setkání s Vámi na pražském Albertově v rámci Dnů geografie.

V Praze dne 1. 11. 2016

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA – ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – vedoucí týmu GeoQol PřF UK

 

Pozvánka na akci a zdravotní osvědčení ke stažení:

pozvanka_den_zdravi_23-11-2016

den_zdravi_zdravotni_osvedceni_23-11-2016

 

 

 

 

 

Related Posts

Adresa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2

Afiliace

affiliation

ArchPi - architektonické vizualizace
http://www.archpi.cz

Back to Top